Vi flytter alt av masser. Fra enkle lass til privatkunder, til store prosjekter.

Vi utfører alt i fra enkelt leveranser av lass til store komplekse masseforflytnings jobber. Opp igjennom årene har vi vært en betydelig aktør på de fleste store utbygginger i Innlandet og omegn.

Vi transporterer fyllmasser som jord, sand, singel, grus, pukk og andre fyllmasser. Fyllmasser kan for eksempel brukes for å bygge opp en tomt, eller for å fylle ut ujevnt terreng der det skal lages vei.

Vi utfører transport av alle typer masser. Vi utfører oppdrag over hele Østlandet .

Bortkjøring og henting av masser

Store deler av oppdragene våre består av bortkjøring og tilkjøring av masser til prosjekter vi er delaktige i. Når det gjelder bortkjøring av masser er dette masser som er rene så vel som forurensede.